Vad är en sprint?

Det är namnet på en 80 timmars utvecklingsperiod som är uppdelad i några specifika moment. Uppstart, genomförande, testning, leverans och bugfixar är huvudmomenten i en sprint.

När du beställer tid av oss gör du det i sprintar. Vanligast är att två programmerare eller designers jobbar en vecka med din sprint. På måndag bestämmer ni tillsammans vad som ska göras och sen jobbar vi fram till torsdag. På torsdagen testas och levereras din sprint. På fredag har både du och vi möjlighet att justera småsaker som inte blev som vi tänkte under sprinten. Detta är en vanlig arbetsvecka hos oss.

Med sprintar får du alltid en leverans och vi kan också göra en uppskattning hur lång tid projektet tar genom att mäta vad vi åstadkommer på en vecka.